Buď ty sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě!

Dnešní mládež prý neumí mluvit, diskutovat a prezentovat se. Na nás tyto výroky určitě neplatí.

Diskutujeme o různých politických tématech, které nás zajímají a o rozvoji našeho krásného města Opavy.

Start do politiky?

  Naši členové sami organizují projekty, které musí (většinou) dotáhnou do zdárného konce.

  Naučí se vklidu a s respektem k ostatním vyjadřovat a prosazovat své postoje.

  Možná někdo z našich členů za pár let bude sedět ve Vládě ČR nebo Parlamentu ČR.

CELKOVĚ?

Účast mladých lidí na politice města Opavy - OZDM jako poradní orgán městského zastupitelstva, posílení zájmu mladých o veřejné dění a uvědomění si možností ho ovlivnit, výchova k aktivnímu občanství a učení se demokratickým procesům